31. august 2011

Bli en god leser!

Privatister skaffer seg store deler av kunnskapen sin gjennom bøker. Det vil si at det er viktig å lese slik at det blir sittende i hukommelsen. Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene som blir lagt vekt på i læreplanverket Kunnskapsløftet. På skolen jeg jobber på, ble vi lærere kurset i hva som skal til for at elevene blir gode lesere. Disse tipsene skal jeg dele med dere her.

Før lesingen
Aktiver tidligere kunnskap!
Tenk over hva som er hensikten med lesingen!
Velg passende lesestrategier!

Under lesingen
Vær fokusert og oppmerksom!
Kom med antagelser og forslag knyttet til tekstens innhold!
Bruk andre bøker, internett eller personer til å finne svar på ting du ikke skjønner!
Bruk sammenhengen i teksten til å forstå nye ord og uttrykk!
Bruk tekstens struktur for å forstå bedre!
Organiser og sammenlign ny informasjon med gammel informasjon!
Overvåk din egen forståelse!

Etter lesingen
Reflekter over det du har lest!
Oppsummer det viktigste!
Let eventuelt frem tilleggsinformasjon fra andre kilder!
Ha i bakhodet at suksess er et resultat av innsats, ikke flaks!

30. august 2011

Lesestart

Høsten er kommet, og oppmeldingsfristen til privatisteksamen er om bare to uker. Jeg er mildt stresset! Det er så mye å planlegge akkurat nå. Jeg har noen fag der jeg mangler standpunkt/eksamenskarakter, de må jeg selvfølgelig ta nå. Spørsmålene jeg sitter med er hvilket fremmedspråk jeg skal ta, og hvordan jeg skal ta det. Det er jo litt vanskelig å lære seg et nytt språk på egenhånd. Valgene står mellom å følge Aftenskolens kurs, ta nettkurset til Sonans eller det litt mer spenstige: å ta et tre måneders kurs i Sør- Amerika eller Karibien. Et annet spørsmål er om jeg skal ta meg råd til å forbedre noen av fagene jeg vet jeg egentlig kunne ha fått en bedre karakter i. Men når det koster over 700kr per fag, og jeg foreløpig ikke har rett på noe stipend så blir det raskt dyrt. Nå prøver jeg å finne ut om jeg kan søke noe stipend/lån. Tror jeg kan det om jeg er elev ved Sonans, men da må jeg jo også betale det deres nettkurs koster. Jeg prøver å få til en rådgivningstime hos dem så fort som mulig. De har jo mye erfaring med dette å være privatist, og det er uforpliktende å komme til en slik rådgivning. Har to uker på meg til å finne ut av dette!

Det er ganskje kjedelig å sitte hjemme med dette, mens de fleste vennene mine reiser avgårde eller begynner på folkehøyskoler og universitet. Men det var jo mitt valg å slutte på VGS, og det må jeg bare ta konsekvensene av. Selvfølgelig kunne jeg holdt ut et år til, men det hadde nok ikke vært et godt år for min del. Sannsynligvis hadde jeg ikke fått noe bedre karakterer om jeg hadde fullført som elev på skolen. Det hadde nok bare vært å fortsette på skoler jeg ikke trivdes og med lærere jeg ikke likte. Så nå må jeg bare fullføre så raskt jeg klarer, så jeg også kan begynne med noe mer spennende neste høst!

22. august 2011

Kom i gang fra skolestart!

I dag er første skoledag for min nærmeste videregående skole, og skolene starter vel i disse tider i andre steder av landet også. Skoleelever blir tidlig i semesteret presset til å jobbe. Det er lekser, innleveringsoppgaver og prøver. Privatister, derimot, har i utgangspunktet bare eksamenstiden langt fremme i det fjerne.

Hvis du ikke har andre som tvinger deg til å jobbe, så må du gjøre det selv. Lag gjerne en årsplan eller semesterplan i tillegg til en gjøremålsliste for denne uken! Det kan føles godt å krysse av for noe du har gjort.

Det å lage planer er et standardtips, men det er ikke sikkert at det er ideelt for alle. Da jeg var privatist, var jeg bevisst på å ikke lage planer over når jeg skulle lese de forskjellige kapitlene. Jeg ville bare følt det som en tvangstrøye, og jeg trengte å kose meg med kunnskapen. Jeg likte å bla i bøkene og så lese det som var interessant der og da. Det fungerte faktisk bra. Hvis denne løsningen skal fungere for deg, må du selvsagt ha glede av å lære noe allerede nå fra skolestart.

Mange privatister ender opp med å ta en intens leseøkt like før eksamen. Personlig trenger jeg å slappe av før eksamen, men denne skippertaksmetoden kan jo fungere for noen. Bare ha i bakhodet at karakteren 5 og 6 krever god evne til refleksjon, og det kan være vanskelig å pugge seg til refleksjon sånn i siste liten.

15. august 2011

Oppmelding til eksamen

I dag har PrivatistWeb åpnet opp for at du kan melde deg opp til eksamen. Dette er mulig i én måned, så siste frist for oppmelding er altså 15. september.

Betaling av eksamensavgift må skje innen oppmeldingsfristens utløp. For 2011 er eksamensavgiften kr. 367,- for ny eksamen i faget, og kr. 752,- for forbedringseksamen. (kilde)