4. oktober 2012

Litt nyheter

Vil dele noen nyheter jeg har lest på dagbladet.no idag:

"Finn din intelligenstype"
Å bli bedre kjent med dine egne styrker og svakheter, kan hjelpe deg å velge rett vei her i livet. (...) Den amerikanske professoren Howard Gardner mener IQ er et for snevert begrep som bare måler den logisk-matematiske intelligensen. Han har i flere tiår foreslått at vi utvider intelligensbegrepet til å omfatte åtte former for intelligens. Disse kategoriene er språklig intelligens, logisk-matematisk analyse, visuell romforståelse eller spatsial intelligens, musikalitet, evne til å bruke kroppen eller kinestetisk intelligens, forståelse av naturen rundt seg, en forståelse av andre individer og forståelse av oss selv. (...) Det er en økende trend at norske virksomheter benytter evne- og intelligenstesting i sin seleksjon. (...) Å vite hvilken type intelligens du har, kan guide deg til å velge en jobb som matcher disse talentene.

Dette er noe jeg har tenkt over ofte. Hvorfor er det kun dem som er gode i matematikk og har høy IQ som skal få kalle seg smarte? Hva om du har dysleksi og dyskalkuli, men er fantastisk god til å tegne eller spille et instrument... gjør det deg dum?


"Millionsuksess med vaffelrøre"
Droppet ut av videregående. I år selger hun vaffelrøre for flere millioner. (...) Stine er oppvokst i Telemark, men flyttet til Oslo for å ta International Baccalaureate ved Berg videregående skole som 17-åring. For å betale hybelen, sjonglerte hun tre jobber ved siden av skolen. - Til slutt klarte jeg ikke å konsentrere meg om skolen. Jeg interesserte meg ikke nok for det, og jobbinga tok helt over. Som 19-åring droppet hun ut etter gjentatte forsøk på å få til skolen. - Foreldrene mine var ikke helt fornøyde med det, men de skjønte at det ikke føltes godt å mislykkes så mange ganger. De ville at jeg skulle ha det bra, og støttet meg i at jeg kunne ta det opp seinere.

Kanskje en liten oppmuntring til dere som har sluttet på skolen for å gjøre noe annet, om det er å ta privatist fag eller noe helt annet som jobb eller reise. Det finnes håp! :-) 

"Halvorsen stryker i praksis"
Staten har 145 000 arbeidsplasser og tar inn i underkant av 800 lærlinger. - Det står til stryk, sier Høyres Elisabeth Aspaker. - Det er bred politisk enighet om at frafallet i videregående skole, og da særlig i yrkesfagene, er et alvorlig problem. (...) - Vi mener at de som tar yrkesfag, bør ha en livslang rett til å opparbeide seg studiekompetanse gjennom teoretiske fag, slik at de kan ta høyere utdanning.

Dette er ikke ment som reklame for partiet Høyre. Selv om privatister ikke er helt det de tenker på som "drop outs" er det spennende å følge med på debatten om hvordan man kan forebygge og hindre frafall fra VGS.
Foto: Colourbox