Hva er en privatist?

Det å være privatist betyr i utgangspunktet å være en eksamenskandidat som har forberedt seg privat. Det er mange som tar privatisteksamen for å forbedre karakterene sine slik at de kan komme inn på det de ønsker av høyere utdanning. Vi skriver, derimot, om privatister som ikke har karakter i faget fra før og som til og med har rett til å gå på vanlig videregående skole. Det finnes flere grunner til å droppe ut av noen eller alle fag for å være privatist, men vi valgte det fordi vi ikke trivdes så godt med skolesystemet, så vi ville heller bestemme skolehverdagen selv.

Det er ikke et lett valg å skulle slutte på skolen, og så vidt vi vet, er det vanlig å møte motstand fra lærere, foreldre og venner. Privatister må melde seg opp til og møte ved eksamen, men ellers er det mye frihet. Tiden skal selvsagt brukes til å lære seg det som står i læreplanene. Drop-out-privatister kjenner sjelden andre i samme situasjon, så det blir mye lesing i eget selskap. Det sosiale livet må altså foregå utenfor skolen, selv om det er lov til å besøke venner i lunsjpausen og slikt. Tilværelsen er med andre ord annerledes som privatist, og i denne bloggen kommer vi med opplevelser, erfaringer, tips og tanker knyttet til det å være privatist med rett til videregående opplæring.

Fra Privatistweb
"En privatist er en som melder seg opp til eksamen uten å være elev i faget. Dersom du som privatist ønsker å forbedre en standpunktkarakter blir denne tatt bort dersom du vil bruke karakteren fra privatisteksamen på vitnemålet"
Fra Utdanning.no
"Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og må selv melde deg opp til eksamen."
Fra Wikipedia
"En privatist er en som tar privatisteksamen i et fag uten å ha elevstatus i faget. Noen velger å lese til eksamen på egenhånd, men det finnes ofte kurstilbud. Det er mulig å melde seg opp i de fleste fag. (...) Som privatist får du ikke standpunktkarakterer i faget, men må avlegge eksamen".

Les mer!
Privatist - hva er det?