17. februar 2013

Nytt privatisttilbud fra Studyaway


Jeg har skrevet om Studyaway og privatiststudier i utlandet før;
Ny dag, nye muligheter!
Spennende nyheter fra Studyaway

Tidligere har de bare tilbudt privatiststudier i spansk, nå har flere fag og destinasjoner blitt lagt til på lista. Med Studyaway kan du reise til Haiti, Den Dominikanske Republikk, Costa Rica og Australia. I tillegg til privatiststudier har de også noen studietilbud på høyere utdanningsnivå.

Hva med å lære naturfag her?

Eller kjemi og fysikk her?

Eller kanskje geografi her?

Jeg kunne tenkt meg å reise til alle disse plassene, men valget har falt på Den Dominikanske Republikk og jeg håper å reise høst 2013 eller vår 2014. Skal bli deilig å rømme fra kalde Norge til surfing, yoga og spanskstudier i Karibien!

Alle bilder er lånt fra Studyaway.


15. februar 2013

Tredobling av prisen for å ta eksamen?

Utdanningsdirektoratet vil visstnok tredoble prisene for å ta privatisteksamen og stramme inn reglene rundt det å være privatist. Det skal bli vanskeligere å være privatist samtidig som du går på skolen. Disse nye reglene vil altså påvirke både dem som tar hele VGS som privatister, dem som tar et fag ved siden av skolen og dem som tar opp fag etter at de egentlig har fullført VGS.

Jeg forstår ikke helt hvorfor Utdanningsdirektoratet er så "ute etter" privatister. Jeg leser at grunnen til at de vil øke prisene og ha strengere regler er fordi det er dyrt å arrangere eksamen og det er så mange som ikke møter opp til eksamener de er oppmeldt til. Jeg trenger litt bedre og grundigere begrunnelse enn dette for å forstå. Hvis utgiftene til å arrangere privatisteksamen er større enn hva de får inn av eksamensgebyret kan det godt hende gebyret bør økes, men tredobles? For meg virker det som om de vil skremme folk fra å være privatister.

Det er allerede dyrt og vanskelig å være privatist, nå skal det bli enda verre. Hva er egentlig problemet med at folk velger å ikke delta i undervisning for å ta faget på egenhånd, og hva er problemet med at folk vil forbedre karakterene sine etter endt skolegang?

Det finnes mange eksempler med folk som ikke har hatt motivasjon eller vilje til å gjøre det bra på VGS. I ettertid innser de at kanskje det er en god idé med gode karakterer og videre utdanning. Hvordan skal de få råd og mulighet til dette om hvert fag koster 2000 kr? Vi må jo også regne med utgifter til skolebøker osv. Skal privatister kunne få søke om lån og stipend fra Lånekassa kanskje?

Utdanningsdirektoratet mener det er et problem med folk som er deltidselever og tar et eller flere fag som privatister på siden. Dette er nok bl.a. fordi det de siste årene er blitt mange som slutter i gym på skolen og heller tar det som privatist. I stedet for å angripe privatistordningen bør kanskje Utdanningsdirektoratet ta dette som et hint om at noe er alvorlig galt med undervisningen i gym? Jeg har skrevet et innlegg om dette i Aftenposten for en stund tilbake, det kan leses her.

Hva med dem (oss) som av forskjellige grunner velger å ta hele eller deler av VGS som privatister. Årsaker kan være sykdom, lite motivasjon, at man tar et "friår" for å jobbe eller reise eller at man av ulike grunner ikke passer inn i det vanlige undervisningsopplegget. For meg var det en kombinasjon av flere. Vil Utdanningsdirektoratet "tvinge" disse elevene til å fullføre VGS på vanlig vis, selv om de kunne gjort det minst like bra på egenhånd?

Personlig er jeg veldig skeptisk til dette. Jeg synes det skal være mulig å velge. Dypt inne i meg selv er jeg egentlig i mot private skoler, og privatister... men det er bare hvis den offentlige skolen er god nok for alle. Så lenge det er noen som ikke passer inn må disse ha lov og mulighet til å velge noe annet. Jeg forstår ikke hvorfor Utdanningsdirektoratet vil gjøre det så vanskelig for privatister.

Les mer her:
Staten tredobler prisen for «late»
2500 tok privatisteksamen i idrettshall
Vil gjere det strengare og dyrare for privatistar