2. september 2013

Reviderte læreplaner

Info om reviderte læreplaner finner på http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/endringer/Reviderte-lareplaner/?WT.ac=reviderteLP&boks=1. Læreplanlenken http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/ er selvsagt oppdatert, men lærebøkene er ikke det. Jeg anbefaler deg å se under "endringer" på lenken over reviderte læreplaner. Kanskje det er noe i bøkene du ikke trenger å lese, eller noe du må lese et annet sted, f.eks. ndla.no.