20. desember 2011

Privatistforeningen er stiftet

Maria og jeg har endelig klart å stifte Foreningen for førstegangsprivatister med rett til videregående opplæring. Dette er jo et litt vel langt navn, så vi kommer bare til å bruke Privatistforeningen til daglig. Hvis andre privatister ønsker å lage forening, kan vi eventuelt finne et annet kort navn som viser hvem foreningen vår er laget for.

Planen var egentlig å stifte foreningen våren 2011. Før vi kom i gang med foreningsplanleggingen, så startet vi med å skrive blogg. Privatistbloggen ga privatister muligheten til å finne oss via internett, så det føltes ikke like viktig å starte en forening. Nå har vi altså endelig fått en forening, og jeg skal gi beskjed når hjemmesiden vår er klar. Nettsiden skal inneholde et lukket medlemsforum slik at det blir mulig å diskutere utfordringer og gleder.

Privatistforeningen er nå registrert i Brønnøysundregistrene, og vi har et eget organisasjonsnummer. Maria og jeg har fortsatt ikke truffet hverandre ansikt til ansikt, så "stiftelsesmøtet" hadde vi ved hjelp av internett og brevsending. Vi måtte nemlig ha et stiftelsesdokument med signatur fra minst to personer som ville stifte forening, Da signerte vi også på vedtektene som vi har bestemt oss for. Jeg skal skrive mer om foreningen senere.

9. desember 2011

1T-eksamen annullert

(VG Nett) Utdanningsdirektoratet har annullert en eksamen i matematikk etter at en eller flere personer utga seg for å være en navngitt direktør i direktoratet, og dermed fikk eksamensoppgaven på forhånd.

Dette er triste nyheter for dere 1T-privatister, som må ta eksamen på nytt selv om dere kanskje er fornøyd med den eksamensbesvarelsen dere nettopp har levert. Jeg føler med dere.

2. desember 2011

Erfaring som sensor

Da har jeg brukt fredagskvelden min på å være sensor og vurdere unge og håpefulle privatister, slik som jeg selv var en gang. Jeg har vært sensor på eksamen for ungdomskoleelever før, men dette var første gang på VGS-nivå. Jeg var skikkelig nervøs og oppkavet før det startet. Sannsynligvis var jeg like nervøs som privatistene selv. Da det startet, fokuserte jeg på å skrive notater og planlegge spørsmål. Dette mestret jeg heldigvis bra, så da roet jeg meg. Jeg fikk senere tilbakemelding på at jeg er en smilende og hyggelig sensor. Dette var altså en god opplevelse, og jeg planlegger å være sensor mer fremover.

Sett streker mellom forskjellige biter med kunnskap
slik at du ser helheten!
Jeg har lyst til å gi noen tips til dere privatister når det gjelder lesingen i forkant av eksamen. Altså, hvis du går for toppkarakter, bør du fokusere mindre på detaljer og mer på sammenhenger! Noen privatister (og elever) tror det er om å gjøre å pugge alle fagordene. Dette hjelper dessverre lite hvis du ikke klarer å se koblinger til elementær kunnskap som du skulle ha lært i grunnskolen. Når du leser, bør du spørre deg selv spørsmål som...
  • Hvordan henger dette sammen med det jeg har lært tidligere?
  • Hva er hensikten med denne prosessen/samfunnsstrukturen (eller hva som nå passer i ditt fag)?
  • Prøv å trekk ut faktakunnskap fra et kapittel og send det på besøk til et annet kapittel! Ser du noen sammenhenger? Hører faktabiten på noen som helst måte hjemme i det andre kapittelet? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
  • Tenk på ting som du lurer på av egen nysgjerrighet! Klarer du å resonnere deg frem til et svar? Du trenger ikke nødvendigvis å finne riktig svar. Det er tankeprosessen som er viktig. (Forresten, pass på at du ikke stoler for mye på dine egne resonnementer! I så fall kan du kanskje ende opp med vrangforestillinger.)