20. juli 2011

Førstegangsvitnemål

Svaret på søknadene til høyere utdanning har kommet, og poenggrensene er tilgjengeliggjort på samordnaopptak.no. Poenggrensene er poengene til den dårligste søkeren som kom inn, og poenggrensene er lavere i kvoten for førstegangsvitnemål. 50% av studieplassene blir satt av for søkere som tilhører denne kvoten. Samordna opptak skriver følgende om hva som kreves for å søke i denne kvoten (kilde).

Kvoten for førstegongsvitnemål er for søkjarar
- som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret og
- som etter tre år i vidaregåande opplæring (for nokre utdanningsløp fire år) har fått førstegongsvitnemål som gir generell studiekompetanse.
Søkjarar i kvoten for førstegongsvitnemål konkurrerer samstundes òg i ordinær kvote, der dei kan få medrekna forbetringar og evt. tilleggspoeng for høgare utdanning eller folkehøgskole eller militær/sivil førstegongsteneste.

Ein elev kan berre få førstegongsvitnemål ein gong, bortsett frå ved endring av karakter(ar) etter klage.
Kravet om gjennomført vidaregåande opplæring på normal tid kan bli utvida til maksimalt fem år dersom det er dokumentert eitt av følgjande vilkår:
  • internasjonal utveksling
  • folkehøgskole
  • verneplikt
  • omsorgsarbeid med eit omfang på minst ni månader
  • omval av Vg1 eller Vg2
  • fråver på grunn av langvarig sjukdom
  • rett til ekstra opplæringstid etter reglane i opplæringslova § 3-1 femte ledd
For privatister gjelder de samme reglene for å få førstegangsvitnemål. Vitnemålet får du ved å ta eksamenskarakterene med til din gamle VGS slik at de kan samle karakterene dine til et vitnemål. Hvis du oppfyller kravene, vil vitnemålet bli merket(digitalt) med "førstegangsvitnemål". Hvis du tar Vg3 som privatist over to år, får du ikke førstegangsvitnemål og må søke i ordinær kvote.
Poenggrensen for medisinstudiet i Oslo i fjor var 67,9 for vanlige søkere og 59 for førstegangsvitnemålskvoten. Det lønner seg altså å gjøre det bra på VGS, for gjennomsnittskarakteren må høyt opp hvis den først skal forbedres.